Klubhus og baner
Historie

Historie

Hvordan opstod ideen??

Ved Hyllinge gymnastik- og idrætsforenings (HGIF) generalforsamling i 1986 blev tennisbaner i Hyllinge nævnt første gang.


En kreds af idrætsudøvere havde luftet tanken for bestyrelsen i badmintonafdelingen.


Dette kunne blive muligt, da Næstved kommune skulle lave nyt bold- og idrætsanlæg på arealer i forbindelse med skolen.  Herved ville det ”gamle” fodboldanlæg (de nuværende tennisbaner og Byparken) blive ledigt   På generalforsamlingen blev det vedtaget, at man kunne arbejde videre med tanken om en tennisafdeling under HGIF.


Det første arbejde for at etablere tennisklubben

Badmintonbestyrelsen gik herefter i gang med at undersøge, om der var interessegrundlag for tennisbaner.  Anlægsudgifter til 2 tennisbaner var beregnet til ca. 100.000, - kr. ved frivillig arbejdskraft.  Undersøgelsen omfattede Hyllinge, Marvede, Vallensved, Karrebæk og Kyse området.  Der var pæn interesse herfor, 30 underskrifter.  Hvorfor der i februar 1988 blev anmodet om etablering af en tennisafdeling.  Udvalget, Bodil Tramm, Keld Larsen og Palle Andersen, gik herefter i gang med at finde økonomiske muligheder for ar rejse kapital til etablering af tennisbaner. Ved hjælp af en del frivillige lykkedes det at stable en sommerfest på benene, hvor overskuddet blev på godt 9.500,00 kr.


Næste skridt var ansøgning til Næstved kommune om muligheden for at leje en del af fodboldanlægget, når det blev ledigt omkring 1990, til tennisbaner.


Ved generalforsamlingen 1989 i HGIF blev tennisafdelingen så en realitet.


Økonomi

Nu var det tid for at undersøge muligheder for finansiering og de praktiske spørgsmål omkring anlæg af tennisbaner.


Til det praktiske fik vi meget stor støtte fra både De danske gymnastik- og idrætsforeninger (DDGI) Sorø amt og fra De danske gymnastik- og ungdomsafdelinger (DDGU) Præstø amt.


Der blev sendt ansøgninger til diverse fonde og bankerne blev kontaktet for tilskud og lån.


Vi investerede i en aktie i Privatbanken for at få en aktionærkonto.  Privatbanken blev senere til Unibank.


Vi ansøgte Kreditforeningen om lån til anlæggelsesudgifterne.  Det blev lovet, hvis vi kunne få kommunegaranti samt fik ordnet stempelafgifter.  Desværre frafaldt KD lånetilbuddet, da vi ikke kunne få skøde på tennisarealet.  Det blev vi godt knotne over, da vi havde fået kommunens tilsagn og ordnet stempelafgifterne, så vi skrev et harmdirrende brev til Ole Andreasen formand for KD.  Han undskyldte og sendte en check på 5000,00 kr. og refunderede udgifterne til stempelafgift.  Alt dette tog sin tid og i mellemtiden havde vi fået oprettet en kassekredit i Marvede spare- og lånekasse.


Den første bestyrelse


Ved den første generalforsamling i Hyllinge tennis den 23. januar 1990 blev følgende valgt til bestyrelsen:

Bodil Tramm, formand

Palle Andersen, næstformand,

Keld Larsen, kasserer

Bent Andersen og Martin Svencke Larsen bestyrelsesmedlemmer.

Vagn Svencke Larsen suppleant.


Hyllinge tennis, HGIF var etableret.


Økonomisk fik vi 17.000,00 kr. i etableringstilskud fra Næstved kommune, rentefrit lån på 20.000, - kr fra DDGI Sorø amt og rentefrit lån på 24.000, - kr. fra DDGU Præstø amt.  Disse lån skulle afdrages over 10 år.  Vi regnede med anlægsudgifter på 125.000, - kr. til 2 tennisbaner med hegn om.


Ved første ordinære generalforsamling den 23. januar 1990 blev vort drift- og anlægsbudget samt beretning vedtaget – desværre er disse 2 bilag forsvundet.


Anlæggelse af tennisbanerne begynder...

Anlægsarbejdet begyndte 31. marts 1990 og der var rigtig megen frivillig arbejdskraft, der gik til arbejdet med stor iver.  Der blev arbejdet weekends og også flere aftener.  Vi var så heldige, at der blandt medlemmerne var 1 entreprenør, der havde nivelleringsudstyr og forstand på at bruge det samt 2 smede, der havde forstand på opsætning af hegn.  Bdr. Hansens vognmandsforretning ydede stor hjælp med kørsel af afgravet jord, aflevering af sten, slagger og grus.  Det var et hårdt og stort arbejde, men der blev også tid til hyggestunder til at nyde kaffen og en øl.


Disse anstrengelser belønnedes med, at vi kunne holde åbent hus den 20.maj 1990 og officiel åbning den 5.juni 1990 med deltagelse af borgmester Henning Jensen, repræsentanter for HGIF’s afdelinger, DDGI Sorø amt, DDGU Præstø amt, Marvede spare- og lånekasse, Bdr. Hansen, samt mange tennisinteresserede.  Det blev en rigtig vellykket dag og vi fik mange gaver.


Dette anlægsarbejde kunne prale med, at byggebudget var overholdt.  Det blev på 110.366,- kr.  og anlægsarbejdet var velsignet med fantastisk godt vejr, der var ingen ”kit”dage.  Den udeblivende regn betød dog, at banerne var meget tørre og krævede megen vanding.


Det første år

Det første år havde afdelingen 64 voksne og 24 unge.  Kontingent 510,- kr. for voksne og 300,- kr. for unge.


Nu var banerne på plads. 


Hvor den nuværende parkeringsplads er, var der på det tidspunkt det gamle vandværk. Det var nedlagt, efter det nye vandværk var opført udenfor byen.  Vi forhandlede os frem til en lejekontrakt på foreløbig 20 år af arealet.


I starten af 1990 fik vi forhandlet os til køb af fodboldafdelingens gamle klubhus til en pris på 25.000, - kr.  Overtagelse 1. marts 1990.  Dette beløb skulle forfalde januar 1995 eller 1996, afhængig af hvornår fodboldafdelingens nye klubhus var færdigt.


I løbet af 1991 fik vi renoveret klubhuset og sat hegn rundt om samt anlagt parkeringsplads.  Senere blev der lagt nyt tag på klubhuset.

 

Dette kort om etableringen af Hyllinge tennis og tennisbaner.

31. juli 2008 Bodil Tramm